Hogeschool van Amsterdam

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Hogeschool van Amsterdam.

De statuten zijn nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen een keer worden herbenoemd. 

De Raad kent twee commissies, te weten de Commissie Audit en de Commissie Governance, Remuneratie en Organisatie die een eigen reglement hebben. 

De taakverdeling binnen de raad is als volgt:

Commissie Governance, Remuneratie en Organisatie:
Drs. M.A.M. (Marleen) Barth
Dr. H. C. (Henno) Theisens

Commissie Audit:
R. (Rinse) de Jong RA
R.P.J. (Ron) de Mos

Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen is verantwoordelijk voor de relatie met de CMR.

Vlnr: Rinse de Jong, Marleen Barth, Ron de Mos, Valerie Frissen en Henno Theisens. Foto: Monique Kooijmans

Curriculum vitae leden Raad van Toezicht

 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Marleen Barth is sinds 1 april 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht. Barth was al namens de CMR (sinds 26 april 2014) lid van de Raad van Toezicht. Haar eerste benoemingstermijn eindigde per 1 mei 2017. Aansluitend ging haar tweede benoemingstermijn in, die loopt van 1 mei 2017 tot 1 mei 2021. 

Marleen Barth (1964) studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enkele jaren als journalist, onder meer bij dagblad Trouw, en trad in 1998 voor de PvdA toe tot de Tweede Kamer. Na deze termijn werkte zij als consultant, als voorzitter van CNV Onderwijs (2005-2008) en als voorzitter van GGZ Nederland (2008-2013). Ze was tot 31 december 2016 vicevoorzitter van de KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Haar politieke carrière zette zij voort als fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland (2003-2004) en als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer (2011 - 2018). Verder is zij eigenaar van Marleen Barth Advies. Barth heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Hoofdfunctie:

 • Eigenaar Marleen Barth Advies

Overige functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht De Jeugd- en Gezinsbeschermers Noord Holland
 • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IZER, zorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds

Lid Raad van Toezicht 

Rinse de Jong is sinds 1 februari 2015 lid van de Raad van Toezicht. Zijn eerste benoemingstermijn eindigt per 1 februari 2019.

Rinse de Jong (1948) heeft sinds 2010 een eigen financieel adviesbureau, van waaruit hij diverse commissariaten vervult voor zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële instellingen. De Jong, van oorsprong registeraccountant, was tot mei 2010 werkzaam als chief financial officer van Essent waarin hij naast de reguliere financiële zaken ook onder andere verantwoordelijk was voor risk management en IT. Daarvoor was hij onder andere CFO bij ASM International en bekleedde functies als treasurer en controller bij Reed Elsevier. De Jong heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Hoofdfunctie:

 • Directeur-eigenaar Vijverhof Advies

Overige functies:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool
 • Lid Bestuur Stichting Toneelhuis Arnhem
 • Lid Bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
 • Lid Bestuur Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave

Lid Raad van Toezicht

Ron de Mos is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Het betreft een eerste termijn, die eindigt op 1 september 2021.

Ron de Mos (1957) heeft ruime ervaring in de ICT-sector, én in het besturen en begeleiden van complexe organisaties en teams. Hij startte zijn loopbaan na zijn opleiding Commerciële Economie als programmeur bij IBM. Bij dat bedrijf was hij ook lid van de centrale ondernemingsraad. Na tien jaar stapte hij over naar managementfuncties in de ICT, in zowel binnen- als buitenland. Hij was onder andere werkzaam bij CTG, KPN en CGI. Bij CTG  was De Mos algemeen directeur. Tot 1 november 2017 was hij senior vice president en general manager bij CGI.  Hij was twee jaar voorzitter van de ICT-tafel van de Amsterdam Economic Board. De belangstelling van De Mos strekt zich uit van digitalisering en cyber security tot onderwijs en nieuwe werkgelegenheid. De Mos heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Nevenfuncties:

 • Lid van het bestuur van IT Campus in Rotterdam (vanaf 1 maart 2018)
 • Onafhankelijk voorzitter van de stichting CA-ICT (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken in de ICT branche) (vanaf 1 januari 2018)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BBL Holding (sept. 2017 - heden)
 • Ambassadeur Net4kids Foundation (2016 – heden)
 • Ambassadeur MamaZoeloe Foundation (2009 – heden)
 • Lid van de Cyber Security Raad (2016 – 1 november 2017)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW (2016 – 1 november 2017)
 • Lid van de Nederland ICT Board (2012 – 1 november 2017)
 • Lid Adviesraad Guidion (2015 – 2016)
 • Bestuurslid Stichting Nederlands Jazz Archief (2012 – 2016)
 • Ambassadeur van het Museon Museum in Den Haag (2012 – 2016)
 • Lid van het NIDV Bestuur (2012 – 2014)
 • Lid van de Amsterdam Economic Board (2012 – 2014)
 • Lid Adviesraad Whitehorses (2011 – 2013)   
 • Lid Adviesraad ComputerSOS (2008 – 2011)
 • Lid Adviesraad ConceptSales (2008 – 2012)

 

Lid Raad van Toezicht

Valerie Frissen is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Het betreft een eerste termijn, die eindigt op 1 september 2021.

Valerie Frissen (1960) studeerde Culturele Antropologie en Communicatiewetenschap en promoveerde in 1992 in de Sociale Wetenschappen. Daarna was zij als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat het praktijkgericht onderzoek haar trok, stapte ze over naar TNO. Frissen was van 2003 tot september 2018 bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per oktober 2018 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden. Zij combineert die functie met die van directeur van het SIDN-fonds. Dit fonds is in 2014 opgericht om projecten te ondersteunen waarmee de maatschappelijke waarde van het Nederlandse internet wordt versterkt. Haar inhoudelijke expertise en netwerk liggen voor een groot deel op het terrein van digitale innovatie, in het bijzonder internetontwikkelingen. Frissen heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Hoofdfuncties:

vanaf 2014  Directeur SIDN-fonds
vanaf okt. 2018 Bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering,  Universiteit Leiden
2003 -2018 Bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering vanwege het TNO LIFT-fonds/SIDN bij de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Nevenfuncties:

2016-heden

Lid College van Toezicht Nederland ICT

2016 - heden Lid Raad van Advies Instituut voor Informatierecht (IVIR), Universiteit van Amsterdam
2016 - heden Lid Raad van Toezicht Kennisland
2016 - 2017   Lid Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (studiegroep brengt advies uit aan nieuwe kabinet).
2015 - heden  Columnist Financieele Dagblad (‘Techteam’-bijlage Morgen)
2015 - heden Member Connect Advisory Forum (CAF), high level advisory group DG Connect (H2020-ICT), European Commission
2015 - heden Member Advisory Board Advanced Master Law and Digital Technologies, University of Leiden
2014 - heden Lid Raad van Advies ICT-bedrijf Be Informed
2014 - heden Lid Dutch Creative Council
2013 - heden Lid Raad van Advies Opleiding Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam
2012 - heden Raadslid Adviesraad voor Wetenschap, Technologie & Innovatiebeleid (AWTI)

Lid Raad van Toezicht

Henno Theisens is per 1 juni 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Het betreft een eerste termijn, die eindigt op 1 juni 2022. 

Henno Theisens (1973) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 2004 op een onderzoek naar beleidsveranderingen in het hoger onderwijs. Vervolgens werkte hij als senior research associate bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) en als analist bij het onderwijsdepartement van de OESO. In 2012 werd hij lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool. Theisens’ grootste belangstelling ligt op het gebied van governance en management van onderwijs. Theisens heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Hoofdfunctie:

Lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool

Nevenfunctie:

2017- heden Lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College in Rotterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 oktober 2018