Hogeschool van Amsterdam

Speerpunten

6 Resultaten

De HvA is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderzoek is erop gericht om bij te dragen aan de stad Amsterdam. Daarom focust de HvA zich op thema's die aansluiten bij actuele vraagstukken in de stad Amsterdam en het werkveld; de speerpunten.

De speerpunten zijn faculteitoverstijgend en multidisciplinair. Er wordt dus vanuit verschillende disciplines samen gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. De kern van een speerpunt ligt in het onderzoek, maar er is altijd onderwijs aan gekoppeld.

Op dit moment heeft de HvA vier speerpunten benoemd: Amsterdam Creative Industries, Urban Management, Urban Technology en Urban Vitality.

Naast de speerpunten zijn er nog twee andere thema's waarop de HvA zich focust. Dat zijn  Urban Education en Ondernemerschap