Hogeschool van Amsterdam

Oud worden in de stad

Is Amsterdam per definitie jong, dynamisch en innovatief? Nee. Ouderen horen erbij. Sterker nog, de komende tijd neemt het aantal 55-plussers in de stad toe.

De Hogeschool van Amsterdam wil de zelfredzaamheid van deze groep vergroten, onderlinge sociale contacten bevorderen en mantelzorgers ontlasten. We ontwikkelen technologie om ouderen meer te laten bewegen, meten hoe we met sensoren zelfstandig wonenden beter kunnen ondersteunen en onderzoeken de mogelijkheden van informele zorg en verpleging in de wijk.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 september 2016