Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in de stad

Grootstedelijke vraagstukken? De HvA maakt er een punt van

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Lerarentekort in de stad

Een kwart van de nieuwe leraren haakt af in de eerste vijf jaar, waardoor het lerarentekort in stand blijft.  Starters zijn prima opgeleid, maar een gebrek aan begeleiding en ontwikkeling leidt vaak tot uitval van deze jonge docenten. De HvA start het project Junior Leraar om deze uitval tegen te gaan.


Digitaal geld in de stad

De technologie achter digitale financiële middelen als bitcoin heeft de financiële wereld veranderd. Het lectoraat netwerkcultuur van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de gevolgen daarvan in het project MoneyLab. Het MoneyLab organiseert ook congressen over deze vorm van digitaal geld.


Verward gedrag in de stad

De samenleving komt meer in aanraking met mensen die verward gedrag vertonen. Om professionals te helpen ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) nu een onderwijsmodule voor omgang met verward gedrag.


Bijstand in de stad

Gaan er meer mensen aan het werk als de gemeente Amsterdam minder streng wordt voor mensen in de bijstand? Dat wordt onderzocht in een experiment waarbij bijstandsgerechtigden meer vrijheid krijgen of juist meer begeleiding. Ook mogen zij tot tweehonderd euro per maand houden dat zij verdienen als zij gedeeltelijk aan het werk kunnen. De HvA onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de effecten van dit experiment.


Gezond in de stad

Een groot aantal Amsterdamse kinderen heeft overgewicht en daardoor ook andere gezondheidsklachten. Een verkeerd voedingspatroon is vaak de oorzaak. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid op de korte en lange termijn. HvA-onderzoekers van het NUTRABCD-onderzoek gaan op zoek naar de oorzaken en de oplossingen.


Bewegen in de stad

Stadsbewoners zijn minder actief dan mensen uit een landelijke omgeving en dat heeft een negatief effect op hun gezondheid en levensduur. Een gepersonaliseerde app kan mensen in beweging krijgen, maar de effecten hiervan zijn nog niet onderzocht. De HvA onderzoekt hoe bewegingsapps effectiever worden door rekening te houden met het activiteitenniveau, de gezondheid, de persoonlijkheid en omgevingsfactoren van de gebruiker 


Bereikbare stad

De bevoorrading van steden is een bron van vervuiling en verkeersopstoppingen. Een oplossing hiervoor is de inzet van kleine elektrische voertuigen, in plaats van vervuilend vrachtvervoer. Dit vraagt om een andere organisatie van de logistieke bedrijven. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt met partners uit de logistiek en gemeentes welke infrastructuur hierbij past.


Schone stad

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Grote steden kampen vaak met dezelfde vraagstukken: hoe dringen we de luchtvervuiling terug? Hoe houden we de stad bereikbaar?  En hoe zorgen we dat bewoners zo gezond en vitaal mogelijk blijven?

Voor de gemeente Amsterdam zoekt de Hogeschool van Amsterdam (met andere kennisinstellingen) uit hoe taxibedrijven via bestuurlijke prikkels een stimulans krijgen om op elektrische voertuigen over te gaan. Het onderzoek richt zich op het effect van een voorrangsregel voor elektrische taxi’s en de vrijstelling van parkeergelden.


Meer praktijkgericht onderzoek 

Meer praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in de stad vindt plaats in de speerpuntprogramma’s.  Daar wordt vanuit verschillende disciplines gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juni 2018