Hogeschool van Amsterdam

Disclaimer

De Hogeschool van Amsterdam besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

De Hogeschool van Amsterdam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies en cookiewetgeving

Zie voor een toelichting op het cookiebeleid van de HvA Cookies en cookiewetgeving.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL

Op de HvA-website en in ander HvA-informatiemateriaal worden regelmatig foto’s of video’s gebruikt die gemaakt zijn op HvA-locaties. Mocht iemand die duidelijk en herkenbaar in beeld is bezwaar hebben tegen tegen het gebruik van zo’n foto of video, dan wordt dat gebruik op diens eerste verzoek gestaakt.

Hogeschool van Amsterdam

Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 oktober 2017