Hogeschool van Amsterdam

Boekpresentatie René van Kralingen

Didactiek en Pedagogiek in het beroepsonderwijs

Lezing/College

Eindelijk een opleidingsboek voor instructeurs en onderwijsondersteuners in het onderwijs! René van Kralingen presenteert zijn boek Didactiek en Pedagogiek in het beroepsonderwijs op woensdag 25 april van 16.00 tot 18.00 uur op de Hogeschool van Amsterdam.

Alle instructeurs in het (middelbaar) beroepsonderwijs, docenten, coaches en opleidingsmanagers zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. René’s boek bevat verdergaande theorieën, kritieken, oefeningen, casussen en opdrachten die allen gericht zijn op onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in het vmbo, mbo en hbo. 

René bespreekt op 25 april de zes thema’s van zijn boek en gaat graag met de aanwezigen in gesprek over de rol van instructeurs in het onderwijs en hoe we als onderwijspartners de professionalisering van deze beroepsgroep verder vorm kunnen geven.

Meer informatie over het boek

Als instructeur ben je onderdeel van het onderwijsteam. Dit boek helpt jou om streng naar je instructeurschap te kijken. Want hoe bewust en adequaat handel jij in je onderwijspraktijk?

Het boek bestaat uit zes thema’s. Het eerste thema richt zich op je lessen waarvoor jij verantwoordelijk bent. In het tweede thema komt de samenwerking met studenten aan bod. Het derde thema gaat echt specifiek over hoe je studenten begeleidt. Het vierde richt zich op lessen die je overneemt van docenten. Het vijfde thema ligt in het verlengde, en gaat over samenwerking met docenten in een onderwijsteam. Het laatste, zesde thema reikt jou spiegels en methoden aan. Ze zorgen dat je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek kijkt.

Locatie

De boekpresentatie vindt plaats in collegezaal WBH 01B05 in het Wibauthuis.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2018