Hogeschool van Amsterdam

Dag van de uitdagende geschiedenis

Evenement

Goed geschiedenis geven is sowieso al een kunst. Als daarbij ook nog eens de eis wordt gesteld dat je onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar specifieke achtergrond, zijn leerproblemen of fysieke beperkingen, dan wordt het een uitdaging. Wij nodigen geschiedenisdocenten in Nederland van harte uit deel te nemen aan de Dag van de Uitdagende Geschiedenis. Een dag waarop zeven 'leermoeilijkheden' besproken worden in twee keynotes en interactieve workshops. U gaat aan het einde van de dag naar huis met kant-en-klare handleidingen van al het gebruikte lesmateriaal.

Masterstudent Patrick Sermondt in gesprek met studente.

De Hogeschool van Amsterdam is partner in het Europese Erasmus+ project Strategies for Inclusion.  Dit project richt zich op het voor iedereen toegankelijk maken van geschiedenisonderwijs van hoge kwaliteit. Op 14 juni, tijdens de Dag van de Uitdagende Geschiedenis, worden de resultaten van dit project aangeboden aan het geschiedenisonderwijs in Nederland.

Sinds de start van het project in september 2015 is verkend welke obstakels het leren van geschiedenis ‘van hoge kwaliteit’ vaak in de weg staan. Het gaat dan om zaken als onbevooroordeeld denken, kritisch omgaan met informatie, historische distantie in acht nemen bij het geven van oordelen, maar ook om het hanteren van de juiste taal. Zo zijn zeven ‘leermoeilijkheden’ onderscheiden. Voor elk van deze 'leermoeilijkheden' is lesmateriaal ontwikkeld.

Wat levert deze dag u op?

Bij de zeven 'leermoeilijkheden' is lesmateriaal ontwikkeld, deze materialen worden uitgebreid besproken in de interactieve workshops. Bovendien stellen wij al het lesmateriaal na afloop van deze dag ter beschikking inclusief een kant-en-klare handleiding zodat u dit direct kunt inzetten tijdens uw eigen geschiedenislessen.

Programma Dag van de Uitdagende Geschiedenis
 

We heten u tijdens deze dag van harte welkom in het Wibauthuis van de Hogeschool van Amsterdam.

10.00 uur Inloop en registratie
10.30 uur Opening door Arie Wilschut
10.35 uur

Keynote, Leerproblemen bij geschiedenis: hoe ruim je ze uit de weg?
Arie Wilschut, lector Didactiek van de Maatschappijvakken, Hogeschool van Amsterdam

11.15 uur Inloop workshops Benno Premselahuis
11.30 uur

Workshopronde 1

12.45 uur Lunch
13.45 uur

Keynote; Universal Design for Learning (UDL) gebruiken voor inclusief onderwijs
Jayne Pletser-Dent, Curriculum Manager for Inclusive Education, International Baccalaureate Organization, Den Haag

14.30 Inloop workshops Benno Premselahuis
14.45 uur

Workshopronde 2

15.45 uur Afronding en afsluiting
16.00 uur Napraten met een drankje en hapje

 

 

Keynote Leerproblemen bij geschiedenis: hoe ruim je ze uit de weg?

Historisch denken is een kunst die niet iedere leerling zomaar beheerst. Volgens de bekende Amerikaanse geschiedenisdidacticus Wineburg is het zelfs een ‘unnatural act’, iets dat tegen je intuïties ingaat. In deze bijdrage wordt eerst uitgelegd waarom dat zo is, en worden vervolgens zeven leerproblemen geïdentificeerd. Bij elk probleem wordt aangegeven wat de gewenste denk- en handelwijzen zouden zijn en waarom die voor leerlingen problematisch zijn: zaken als feiten scheiden van fictie, onbevooroordeeld denken en gedistantieerd naar het verleden kijken. Dit is een inleiding op de workshops waarin deze leermoeilijkheden te lijf worden gegaan.

Arie Wilschut is historicus, hoofddocent geschiedenis aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en lector didactiek van de maatschappijvakken.

Keynote Universal Design for Learning (UDL) gebruiken voor inclusief onderwijs

Universal Design for Learning (UDL) is een onderwijsmodel dat in gebruik is bij het International Baccalaureate (IB) om inclusief onderwijs te bevorderen. UDL gaat ervan uit dat verschillen tussen leerlingen de norm zijn. Door daarmee vanaf de basis rekening te houden, kunnen leraren leeromgevingen creëren die inclusief en voor iedereen toegankelijk zijn. Deze keynote laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Jayne Pletser (EdD) is curriculummanager voor inclusief onderwijs in het Global Center van het International Baccalaureate in Den Haag. Zij heeft ervaring als pedagoog, coördinator van leerondersteuning en als schoolmanager en heeft een onderzoeksachtergrond in inclusief onderwijs en internationaal schoolmanagement.

Deelname is kosteloos, meld u direct aan

We bieden u deze masterclass kosteloos aan. U kunt zich tot en met zondag 3 juni 2018 inschrijven via onderstaand inschrijfformulier. We hebben plaats voor maximaal 75 deelnemers.

Workshops

U kunt tijdens de Dag van de Uitdagende Geschiedenis deelnemen aan twee worskhops. Er is een maximum van 25 deelnemers per workshop, indeling gaat op volgorde van inschrijving. 

1.1 Onbevooroordeeld denken

Geschiedenis confronteert leerlingen regelmatig met zaken die zij raar vinden en waarover ze dan snel hun oordeel klaar hebben. Meestal is dat een vooroordeel. Wat is het verschil tussen een vooroordeel en een oordeel bij geschiedenis?

Docenten: Jan Veldhuizen, Gereformeerde SG Rotterdam en Yavanna Wagenaar, RSG Slingerbos, Harderwijk

1.2 Feiten en fictie

Bij geschiedenis is het van belang je te baseren op betrouwbare bronnen om de juiste feiten te kunnen vaststellen. Hoe ga je om met bewijsmateriaal in de klas? Hoe kunnen leerlingen leren in te zien wat betrouwbaar is en wat niet?

Docenten: Harmen Falkena, Haarlem College en Paul Henneman, Coornhert Gymnasium, Gouda

1.3 Historische afstand en oordelen

Het is moeilijk om te beseffen dat het verleden echt een heel andere tijd was, die niet zomaar met hedendaagse maatstaven kan worden beoordeeld. Hoe krijgen de leerlingen het juiste inzicht in de enorme afstand die het heden van het verleden scheidt?

Docenten: Theus de Jong, RSG Magister Alvinus, Sneek en Marco Schoorl, Herbert Visser College, Nieuw Vennep

1.4 Geschiedenis geven aan leerlingen van cluster 3

In het speciaal onderwijs is cluster 3 de afdeling die zich bezighoudt met moeilijk lerende kinderen: leerlingen die minder dan gemiddeld in staat zijn zich te concentreren bijvoorbeeld. Hoe gaat het lesgeven in geschiedenis bij zulke leerlingen in zijn werk?

Docent: Wim Swart, VSO Alphons Laudy, Amsterdam

2.1 Perspectief nemen

Zaken kunnen vaak vanuit meer dan één invalshoek worden benaderd, zowel vanuit het heden, als vanuit verschillende betrokkenen in het verleden. Hoe kunnen leerlingen leren met verschillende perspectieven om te gaan?

Docenten: Koos Sikkema, CSG Wessel Gansfort, Groningen en Jorrit Bergwerff, Jac. P. Thijsse College Castricum

2.2 Discussie- en taalvaardigheden

Geschiedenis is een vak waarbij een goede taalbeheersing noodzakelijk is, zowel bij schriftelijk als bij mondeling werk. Hoe werkt de taal van geschiedenis? Hoe kunnen leerlingen oefenen met discussievaardigheden in de klas?

Docenten: Lieneke Simons, Beekdal Lyceum, Arnhem en Esra Zegers, CSG Jan Arentz, Alkmaar

2.3 Geschiedenis geven aan leerlingen van cluster 4

Cluster 4 van het speciaal onderwijs richt zich op moeilijk opvoedbare leerlingen en leerlingen met psychische stoornissen. Voor een waardegeladen vak met een duidelijke pedagogisch opdracht als geschiedenis is dat een uitdaging. Hoe ga je daarmee om?

Docent: Rami Salah, Altra College Amsterdam

Logo Erasmus plus programma

De Hogeschool van Amsterdam is partner in het Europese Erasmus+ project Strategies for Inclusion.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 mei 2018